HİZMET ALANLARIMIZ - ODEON | MAKİNE TECHİZAT DEĞERLEME | KOCAELİ

0532 775 31 62
İçeriğe git

Ana menü:

HİZMET ALANLARIMIZ

Makine&Teçhizat Değerleme ve Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabileceğiniz alanlardan bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz.
 • Piyasa Rayiç Değer Tespiti
 • Faal İşletmeler İçin Bilanço Düzeltilmiş Defter Değeri Tespiti
 • Sigorta Değer Tespiti (Mutabakatlı Kıymet Takdiri)
 • Nakde Çevirme Ve İflas Değeri Tespiti
 • Leasing Amaçlı Değer Tespiti
 • Kamulaştırma Değer Tespiti
 • Özelleştirme Değer Tespiti
 • Şirket Birleşmeleri ve Ayrılmalarında Değer Tespiti
 • SGK Yapılandırma Başvurularında Adil Piyasa Değer Tespiti
 • Kira Bedeli Tespiti
 • Faydalı Ömür Ve Kalan Faydalı Ömür Tespiti
 • Kalan Ekonomik Ömür Tahmini
 • Emtia Değerleme
 • Envanter Yönetimi
 • Makine ve ekipmanın ikinci el piyasadaki satılabilme kabiliyeti ve kullanılabileceği sektörler
 • Firmaların marka ve işletme değerine yönelik olarak üretim sistemi, karlılığı ve piyasadaki durumu
 • Makine ve ekipmanın marka ratingi, kullanım yoğunluğu ve teknolojik düzeyi ile sektörün bu konuda ulaşmış olduğu son nokta
 • Makine ve ekipmanın bakımlarının muntazam yapılıp yapılmadığı
 • Makine ve ekipmanın taşınma ve montaj zorlukları ve maliyetleri ile taşınma sonrası verimli çalışmasında oluşabilecek riskler

2005 yılından itibaren mali piyasalarda, AB ülkeleri ile birlikte eşzamanlı olarak uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle de muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme yöntem ve standartları uygulanırken şirket aktifindeki duran varlıkların uluslararası değerleme standartlarına göre değerlemesinin yapılması gerekmektedir.
 
Makine parklarını oluşturan; makine, tesisat, teçhizat, taşıt, yardımcı araç-gereçler her sektöre göre değişkenlik göstermekte olup, ekibimizde bulunan eksperlere, uzmanlıkları paralelinde yönlendirme yapılmakta ve akabinde eksperler tesislerde makine parkını bizzat kendileri yerinde görerek, şirketlerin aktiflerinde yer alan makine&teçhizat&taşıt değerlemesini uluslararası değerleme standartlarına göre yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.
 
Şirketimiz bünyesinde, Türkiye genelinde makine&teçhizat, ticari plaka, taşıt&iş makinesi vb. menkul değerlemesi alanında, her sektöre ait makine parkı, makine ve teçhizat için rayiç değerleri veya alış-satış değerlerini tespiti ve bununla birlikte, kira değeri, yıpranma ve faydalı ömür vb. tespitler yapılmaktadır.
 
Ayrıca envanter çalışmaları kapsamında; tesislerde makine&teçhizat ve demirbaş analizi yapılarak raporlanması konusunda, işletmelerin finansman işlemlerine ve fizibilite araştırmalarına köprü oluşturacak hizmetleri sizlere sunmaktayız.
 
Değerleme çalışması ve icmal tablosu aracılığı ile proses ve makine parkınız sınıflandırılmış olur ve böylelikle fizibilite yaparken istekleriniz doğrultusunda çalışmalarınıza yön verebilme imkanına sahip olursunuz. Değerleme raporunda ekspertize konu makine&teçhizat aşağıdaki gibi sınıflandırılarak kredi&teminat işlemlerinde size ve aracı kurumlara rehberlik eder.

  • Yasal Nitelik Taşıyan Makine&Teçhizat (Ticari Faturası mevcut olan veya muhasebe kayıtlarından tespit edilebilen)
  • Yasal Nitelik Taşımayan Makine&Teçhizat (Ticari Faturası bulunmayan veya muhasebe kayıtlarından tespit edilemeyen)
  • Yasal Nitelik Taşıyan Ancak Tasarrufta Bulunulamayan Makine&Teçhizat (Ticari Faturası mevcut olan & muhasebe kayıtlarından tespit edilebilen ancak Teşvik Kapsamında vb. olan)
  • Leasing Kapsamında Tesiste Bulunan Makine&Teçhizat
  • Yasal Nitelik Taşıyan-Hurda Niteliğindeki Makine&Teçhizat
 
Değerleme Aşamaları;
 
1) Değerlemeye konu makine&teçhizat listesi ve mizanın tarafımıza ulaşması, verilen teklif üzerine anlaşmaya varılması akabinde ekspertiz için saha çalışması yapılacak günün belirlenmesi.
Randevu aşamasında ekspertiz işlemine konu olacak kıymetlerine ait ticari faturaları, Leasing sözleşmeleri&proforma faturaları (leasing tamamlandıysa kesilen devir faturası), satış sözleşmeleri, kapasite raporu, envanter listesi, Maddi Duran Varlıklar grubunda yer alan 253, 254, 255, 258, 260(leasing), 264, 265 Nolu hesapların dökümüne ait Geçici ve Kesin Mizan&Amortisman Tabloları, makine yerleşim planı, iş akış şeması, Teferruat Listesi vb. kayıtlar talep edilerek, raporun tamamlanma süresi minimize edilir.
 
2) Saha Çalışmasının Yapılması
Münferit makine&teçhizat, en az iki cepheden tanıtıcı olacak şekilde, üretim hatları ise komple ve ana makineler ayrı ayrı tanıtılacak şekilde fotoğraflandırılır. Seri numarası, imal yılı, kapasitesi vb. nitelikleri içinde barındıran makine&teçhizat etiketleri fotoğraflandırılarak söz konusu veriler makine&teçhizatın muhasebe kayıtları ve ticari faturalarıyla karşılaştırılır.
 
3) Değerlemenin Amacının Belirlenmesi
 
4) Uygun Değer Kavramı ve Değerleme Yönteminin Belirlenmesi
 
5) Gerekli Verilerin Araştırılması Ve Toplanması
 
6) Uygun Rapor Formatının Belirlenmesi ve Raporun Hazırlanması Akabinde Raporun Tarafınıza Ulaştırılması
Özellikle makine parkında, iş makineleri yoğun olan işletmeler olmak üzere, fiziksel, teknolojik ve fonksiyonel ömürleri gözetilmeksizin ayrılan amortismanlar nedeniyle makine&teçhizatın defter değerleri sıfır olmakta olup, bu durum piyasa değerlerini yansıtmamaktadır. Değerleme çalışması ile birlikte söz konusu makine parkının piyasa rayiç değerleri çıkartılarak, işletmenizin mali kayıpları önlenir.

Değerleme sürecinde;
 
 • Makine ve teçhizatın Cinsi- Menşei-Tipi/Modeli-İmal Yılı -Kapasitesi/Teknik Özellikleri
 • Makine ve teçhizatın markası, bu markanın sektördeki yeri
 • Makine&teçhizat imalatçıları ile görüşülüp sıfır ve 2.el piyasa rayiç bedelleri
 • Makine&teçhizatta oluşan yıpranma payları, kullanım ömrü ve kalan ömrü
 • Fonksiyonel, teknolojik, ekonomik, fiziksel demode olup, olmaması
 • Bakımının zamanında yapılıp, yapılmadığı
 • Kullanım kolaylığı, servis ve yedek parçaya ulaşılabilirlik ve bunların fiyat düzeyi
 • Teknolojik düzeyi, bulunduğu sektörün teknolojide ulaştığı seviye
 • Kullanılabileceği sektörler
 • Taşınabilirlik özelliği
 • Taşıma sonrası montaj ve kullanıma geçiş süreci
 • Üretim sürecine etki düzeyi, insan kaynağı, enerji vb. kaynaklarda sağladığı tasarruf
 • İkinci el piyasada satılabilirlik düzeyi vb. sorulara cevap aranır, veriler mühendislik, piyasa, sektör bilgileri ile birleştirilerek harmonize edilir.
 

İLETİŞİM / SİZ DOLDURUN BİZ ARAYALIM
ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
MENÜ / SAYFALAR ve LİNKLER
BİZİ TAKİP EDİN
ODEON TAŞINMAZ VE MAKİNE&TEÇHİZAT DEĞERLEME
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Halıdere Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:76/B, Gölcük/KOCAELİ
Telefon : 0262 431 26 62
E- mail : info@makinetechizatdegerleme.com
ADRESİMİZ
İçeriğe dön | Ana menüye dön